ADTI jomas uzturēšanas jaunumi

Statistika par 2021.gada jūliju. SIA TOPODATI ADTI datu pār(baudes servisu, ārpus topoweb.lv sāk aizvien aktīvāk izmantot. (ADTI / ZKU Pārbaude – TOPO DATI | SIA).

ADTI pārbaude

ADTI loģikas pārbaudes programmas uzlabojumi

Esam veikuši masveida uzlabojumus ADTI loģiskās datu pārbaudes algoritmos.  Ievērojiet, ka tiek pārbaudīts precīzi, kā tiek prasīts normatīvajos aktos arī pieraksts – piemēram elektro kabeļiem

Datu izsniegšana V 1.5.0. topoweb.lv

TopoWEB.lv ir atjaunota versija 1.5.0, kurā būtiskākie uzlabojumi ir saistīti ar datu izsniegšanas – saņemšanas jaunām iespējām. Sistēmā ir divu veida datu pieprasīšanas veidi: 1.

Shape
Shape