You are currently viewing

Statistika par 2021.gada jūliju.

SIA TOPODATI ADTI datu pār(baudes servisu, ārpus topoweb.lv sāk aizvien aktīvāk izmantot. (ADTI / ZKU Pārbaude – TOPO DATI | SIA). Šobrīd servisu izmanto aktīvi ne tikai topoweb.lv ADTI uzturēšanas jomā, bet arī ārpus- citos novados. Statistiski citos novados (ārpus topoweb apkalpotām teritrojām) servisu izmanto 62% no kopējām TOPODATI servisa veiktajām datu pārbaudēm. Kopējais apjoms tuvojas jau 500 pārbaudēm mēnesī. Šis serviss arī izlabo kļūdas, tā šajos septiņos mēnešos ir atrastas 1.1.miljons objektu kļūdas, automātiski izlabota specifikācija 80% gadījumos. 

Pēc jaunumiem – sistēmas datu izsniegšana karšu lapu formātā – pirmajā mēnesī lietošana ir pierādījusi, ka tā neaizvieto unikālo topoweb.lv datu izsniegšanu – datus ar arhīva informāciju. Attiecīgi – detalizēta informācija par apvidu un veiktajiem topogrāfijas un izpildmērījumu darbiem ir nepieciešama mērniekiem. Šobrīd 52% no visiem informācijas pieprasījumiem ir unikālais topoweb.lv risinājums ar arhīva datiem. 20% gadījumos, tiek pieprasīta karšu lapu informācija, bet vēlāk arī arhīva informācija.