Pāreja uz augstuma sistēmu LAS-2000,5.

Augstuma izmaiņas

Saskaņā ar grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā Latvijā no 2014.gada 1.decembra tiek mainīta augstumu sistēmā:

  • Līdz 2014.gada 30.novembrim spēkā ir Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēma (BAS77);
  •  No 2014.gada 1.decembra spēkā ir Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), kas ir Eiropas vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā;
  • Visi mērījumi no 2014.gada 1.decembra ir jāveic tikai LAS-2000,5.

Pašvaldībās, kurās SIA “Topodati” veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāžu uzturēšanu, visi dati ir pārrēķināti uz LAS-2000,5, un no 2014.gada 1.decembra informācija mērniecības darbu veicējiem tiks izsniegta jaunajā augstumu sistēmā.

Atgādinām ka līdz 2015.gada 1.janvārim uzmērītos darbus var iesniegt arī BAS77 augstuma sistēmā, ja mērniecības darbi ir uzsākti līdz 2014.gada 1.decembrim, bet no 2015.gada 1.janvāra visi mērījumi jāiesniedz LAS-2000,5.