Aizputes_novads_COA_100

Teritoriālās vienības: Aizputes pagasts, Aizputes pilsēta, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts.

Aizputes novads ir pašvaldība Kurzemes vidienē. Novadā apvienota Aizputes pilsēta un pieci bijušā Liepājas rajona pagasti. Novada administratīvais centrs atrodas Aizputē, pakalpojumu centri ir Rokasbirzs, Cīrava, Kalvene, Kazdanga un Apriķi.

Cenrādis
Saistošie noteikumi
Uz Aizputes novada mājas lapu

 

 

Projekts īstenots sadarbībā ar EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDU

liaa