Lattelecom saskaņošanas teritorijas

SIA “Lattelecom” topogrāfijas plānu saskaņošanas vietu un atbildīgo darbinieku sarakstā notikušas izmaiņas. Ar jaunajām saskaņošanas vietu adresēm un kontaktpersonām var iepazīties SIA “Lattelecom” sagatavotajā failā.