TOPO DATI piedāvātās platformas

Inovācija TOPODATI

SIA TopoDati piedāvā četru veidu sistēmas, datu pārvaldībai:

1. pGIS.lv – datu pārvaldīšanas un publicēšanas rīks.

2. TopoWeb.lv – ADTI datu pārvaldīšanas, saskaņošanas un reģistrācijas rīks, ar publicēšanas iespējām.

3. Tergis.lv – plānošanas dokumentu aprites platforma, iedzīvotāju iesaistes instruments, ar balsošanas iespējām ideju realizācijai.

4. ATIS –  Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu.