Meliorācijas kadastra dati WMS servisā

TOPODATI meliorācijas kadastrs

Pievienoti Meliorācijas kadastra dati

Pateicoties sadarbībai ar VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, mēs publicējam aktuālos meliorācijas kadastra datus. Šie dati skatīšanās režīmā ir pieejami ikvienam interesentam. Tajos tiek attēlotas valsts nozīmes meliorācijas būves, ūdensnotekas, aizsargdambji, sūkņu stacijas, grāvji, drenāžas sistēmas. Attēlotajai informācijai ir informatīvs raksturs un tās neprecizitāte ir līdz 30 metriem. Sīkāka informācija pieejama http://www.zmni.lv/melioracijas-kadastrs/