You are currently viewing Kombinēta mežu inventarizācijas datu platforma
kmi.lv darbību logs

Kombinēta mežu inventarizācijas datu platforma

SIA Topodati kopā ar SIA QBIT, šī projekta ietvaros, ir veicis pētniecības darbu: “Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Senitnel satelītu datus (Latvijas apstākļos)”. Atbilstoši darba uzdevumam – visiem ir iespēja pārbaudīt datus līdz 1 hektāram bez maksas. Reģistrējaties pašapkalpošanās sistēmā – Kmi (kmi.lv)