You are currently viewing Gulbenes novada ADTI datu iesniegšana un datu saņemšana

Gulbenes novada ADTI datu iesniegšana un datu saņemšana

Informējam, ka no šodienas (28.06.2021) Gulbenes novada pašvaldības ADTI darbus ir jāiesniedz datu pārbaudei un reģistrācijai topoweb.lv vidē. Ja Jums sadaļā – darbu iesniegšana – nav pieejams Gulbenes novads, tad informējiet par to topodati@topodati.lv. Atbilstoši Jūsu līgumattiecībām ar Gulbenes novada domi, tiks piešķirtas tiesības un aktivizēta iespēja pieprasīt ADTI datus un iesniegt ADTI datus šajā teritorijā.