You are currently viewing TOPOWEB jaunā versija V.1.0.0.

TOPOWEB jaunā versija V.1.0.0.

Topoweb.lv jauni sistēmas

Jauna versija ir uzlikta. Ja nav versijas skaitlis - 1.0.1. - nospiediet lapas atjaunošanai: {ctrl + R) vai (ctrl + shift+R)

Uzlabota karšu ātrdarbība. Karte sadalīta atbilstoši uzkrātai informācijai – kopskats no datu bāzes, kā arī pamatslāņa (topogrāfiskā informācija) un izpildmērījumi, kā arī demontāžas – nojaukšanas aktu informācija. 

Papildināts ADTI uzturētājiem nepieciešamās izmaiņas, kad iespējams integrēt sarežģīta veida cenrāža aprēķinus, kas saistās ar vairāku ietekmējošo lielumu izmaksu apvienošanu vienā – patība, garums un citi parametri.