Tukuma novads un Saulkrastu novads

Tukuma novada teritorijas (Engure, Jaunpils, Kandava) ADTI datu uzturēšana pievienota Tukuma pilsētas datu uzturētājam. 

Saulkrastu novada Sējas teritorijas ADTI datu uzturēšana pievienota Saulkrastu pilsētas datu uzturētājam.

SIA TOPO DATI šīs teritorijas neuztur.