LVRTC saskaņošanas teritorijas

LVRTC informē! Ņemot vērā plaši izbūvēto un būvniecības stadijā esošo LVRTC infrastruktūru Latvijas teritorijā, kā arī elektronisko sakaru tīklu bojājumu skaitu (kuru cēloņi nereti ir būvniecības sākumposmā), lai samazinātu potenciālo LVRTC infrastruktūras bojājumu risku, LVRTC informē par infrastruktūras izvietojumu attiecīgajās administratīvajās teritorijās, kurās nepieciešams veikt topogrāfisko materiālu saskaņošanu ar LVRTC norādītajās administratīvajās teritorijās.