You are currently viewing Datu izsniegšana V 1.5.0. topoweb.lv

Datu izsniegšana V 1.5.0. topoweb.lv

TopoWEB.lv ir atjaunota versija 1.5.0, kurā būtiskākie uzlabojumi ir saistīti ar datu izsniegšanas – saņemšanas jaunām iespējām. Sistēmā ir divu veida datu pieprasīšanas veidi:

1. Datu pieprasīšana ar arhīva materiāliem par pieprasīto teritoriju. (Kā līdz šim – pieprasa datus, un epastā un sistēmas profilā pieejami dati ar karšu izgriezumu un šajā apvidū veiktajiem izpildmērījumu plāniem un topogrāfiskiem plāniem.)

2. Karšu lapu datu saņemšana, atbilstoši 1:500 karšu nomenklatūrai. Atbilstoši pieejami uzreiz, pārlūkā lejuplādes formā. Tiek parādīti pieejamās karšu lapas ar datiem un karšu lapas, kurās nav bijuši iepriekš veikti mērījumi.

3. Papildus dati no pašvaldības.

4. Topogrāfisko darbu saskaņošanas institūcijas, kontakti, parādās pēc datu pieprasīšanas uzsākšanas.