Atskaite par paveikto uz 01.10.2019.

01.10.2019.
Turpināts darbs pie sistēmas datu importēšanas un apkopošanas. Ievākto datu kvalitātes rādītāju apstrādes. Datu veselumu un izmantojamības iespējas pārbaude un analīze.