Atskaite par padarīto uz 15.06.2020

Uz Sentinel satelītu datiem balstītu sugu sastāva aprēķināšanas algoritms., Līgums ar LLU par algoritmu un metodes novērtēšanu, Uzsākts Sistēmas arhitektūras un datu izgūšanas principu izstrāde