Atskaite par paveikto uz 11.10.2019.

Turpināts darbs pie sistēmas datu apstrādes un analīzes. Tiek izstrādāti un apkopoti datu kopumi apgabalos. Harvester datu izvērsumi un salīzinājumi ar iepriekšuzkrāto datu apjomiem. Uzsākta kartēšanas – nogabalu izveide.