You are currently viewing Atskaite par padarīto uz 15.07.2020.

Atskaite par padarīto uz 15.07.2020.

Sistēmas testēšana, datu pieprasīšanas un aprēķina algoritmu pārbaude, sadarbība ar LLU par datu algoritmu novērtēšanu.