Atskaite par padarīto uz 16.04.2020.

02.04.2020. Starpposma rezultāts: Sugu noteikšanas modeļu izveide izmantojot Sentinel un LVM Harvesteru produkcijas failus Pirmie testu rezultāti sugu grupu noteikšanai.Sugu grupas: Skujkoki (Priede, Egle), Lapkoki (Bērzs, Apse, Baltalksnis, Melnalksnis). Rezultātu pārbaude – Izlases veidā dabā un salīdzinot ar meža inventarizācijas datiem. 12.03.2020. tika izsludināts Tirgus izpēte ārpakalpojuma. Noslēgts 20.03.2020. Iesniegtie piedāvājumi. uzvarētājs atzīts Latvijas Lauksaimniecības universitāte par summu 12 000 eur + PVN.