You are currently viewing LIMBAŽU novadā izmaiņas ADTI uzturēšanā

LIMBAŽU novadā izmaiņas ADTI uzturēšanā

Limbažu novada dome 2022.gada 24.februārī ir pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus “Par Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra saistošo noteikumu Nr. 42 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā” precizēšanu un publicēšanu” un Limbažu novada dome 2021.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ,,Mērniecības datu centrs”” ar termiņu 1 (viens) gads. Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā ir apstiprināti un saskaņoti VARAM. Līdz ar to, no 07.03.2022. līdz 06.03.2023. ADTI darbus Limbažu novada teritorijā pieņem, reģistrē, pārbauda, izsniedz informāciju SIA “Mērniecības datu centrs.”