Atskaite par paveikto uz 01.09.2019.

01.09.2019
Turpināts darbs pie sistēmas datu importēšanas un apkopošanas.