Atskaite par paveikto uz 01.07.2019 – pirmais ziņojums.

Atbilstoši līguma nosacījumiem, un projekta uzdevumiem, ir uzsākta projekta vietnes – darba vides izveidošana, analīzes datu veikšanai. Projektā tiks veikti sekojoši darbi:
apraksts. Sugu noteikšana ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, no kura rezultātiem ir atkarīga, visas tālākās meža apsaimniekošanas plānošanas darbības un rezultāti. Līdz šim realizētie pētījumi parāda, ka šī uzdevuma realizēšana izmantojot, attālās zondēšanas datus ir problemātiska un, ka iegūtie rezultāti nav ar pietiekamu precizitāti, lai, balstoties tikai uz šo informāciju, būtu iespējams risināt plānošanas uzdevumus. Eiropas kosmosa aģentūras “Copernicus” programmas ietvaros 2015 gadā tika palaisti satelīti Sentinel-2a un 2017. gadā Sentinel-2b, kas nodrošina augstas izšķirtspējas multispektrālu attēlu iegūšanu un viens no to izmantošanas mērķiem ir veģetācijas, augsnes, ūdenstilpņu un jūras teritroju novērošana. Sentinel satelīti iegūst attēlus ar izšķirtspēju (pikseļa projekcijas izmēru uz zemes) no 10 līdz 60 m un 12 kanāliem, attēlu iegūšanas biežums vienam satelītam ir 10 dienas, tātad izmantojot datus no abiem satelītiem, vienu teritoriju ir iespējams apsekot ik pēc 5 dienām (retāk ņemot vērā mākoņus). Iepriekšējie pētījumi, par attālas zondēšanas datu izmantošanu parāda, ka vislabākie sugu noteikšanas rezultāti tiek iegūti strādājot ar multispektrāliem attēliem, tomēr, lai arī pētījumos iegūtie rezultāti ir gana labi to praktisko izmantošanu ierobežo datu pieejamība un iegūšanas iespējas, kuras būtu iespējams risināt izmantojot viegli pieejamus Sentinel datus. Pirms šādu datu praktiskas izmantošanas nepieciešams pārbaudīt ar kādu precizitātei lietojot no Sentinel satelītiem pieejamo informāciju Latvijas apstākļos ir iespējams noteikt sugu. Plānots publiskot šādus projekta rezultātus: 1. Uz Sentinel satelītu datiem balstītu sugu sastāva aprēķināšanas algoritmu, kurus būs iespējams iekļaut meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmās, piemēram, papildinot iepriekš izstrādātās LIDAR KMI metodes algoritmu bāzi un attīstot meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta. 2. Web vidē pieejamu servisu, ar iespēju iegūtu sugu sastāva prognozi, kādai noteiktai (ierobežota izmēra) teritorijai Latvijā. Ņemot vērā Sentinel satelītu datu lielo apjomu, servisa darbināšanai projekta ietvaros tiks sagatavota statiska datu kopa (būs iespējams aktualizēt ar jaunākiem Sentitnel datiem, kurus manuāli būs jāatlasa atbilstoši labākajiem meteo apstākļiem). Serviss būs pieejams bez maksas 2 gadus pēc projekta beigām.01.08.2019