Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”

Informējam, ka 2014.gada 4.februārī valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kuri stājas spēkā 2014.gada 13.februārī.