You are currently viewing TopoWEB V1.1.0.

TopoWEB V1.1.0.

Topoweb ir uzlabota ātrdarbība un ir uzlikta jaunākā V1.1.0 versija. Ir arī atrisināta problēma ar vecākas versijas ielādēšanu klienta pusē (ctrl+R nepieciešamības problēma).