TopoDati lietošanas noteikumi un

Konfidencialitātes politika

TopoDati ļauj jums skatīt un izmantot dažādu veidu saturu, ADTI datu izsniegšanu, tostarp karšu un reljefa datus (“Saturs”).

Piekļūstot pakalpojumam TopoDati, lejupielādējot vai izmantojot to, jūs piekrītat šiem noteikumiem.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Šajos noteikumos ir izklāstītas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz jūsu augšupielādēto saturu un jūsu pienākumi, izmantojot TopoDati pieejamo saturu vai trešās puses saturu.

Šie noteikumi kopā ar Konfidencialitātes politiku ir uzskatāmi par “Līgumu”. Līgums ir saistoša vienošanās starp jums un uzņēmumu TopoDati par TopoDati pakalpojuma izmantošanu no jūsu puses.

 1. Licence. Saskaņā ar Līguma noteikumiem uzņēmums TopoDati piešķir jums neekskluzīvu licenci, ko nevar nodot tālāk, lai jūs varētu izmantot pakalpojumu, tostarp funkcijas, kuras ļauj jums:
  1. Skatīt kartes;
  2. Izmantot savu produktu ražošanā
 2. Neatļauta rīcība. Izmantojot pakalpojumu TopoDati, jums (vai personām, kuras esat pilnvarojis rīkoties) ir aizliegts:
  1. izplatīt tālāk vai pārdot jebkuru TopoDati satura daļu vai veidot jaunu produktu vai pakalpojumu, kura pamatā ir TopoDati serviss ar saturu bez attiecīgās pašvaldības rakstiskas atļaujas;
  2. veikt Satura masveida lejupielādes vai izveidot lielapjoma plūsmas (vai ļaut to darīt citiem);
  3. izmantot TopoDati saturu, lai izveidotu vai papildinātu jebkādu citu datu kopu lietošanai pakalpojumā, kas var aizvietot pakalpojumu TopoDati vai ir ļoti līdzīgs tam;
  4. dekonstruēt vai mēģināt iegūt TopoDari pakalpojuma avota kodu, ja vien šāds ierobežojums nav pretrunā ar piemērojamajiem tiesību aktiem;
  5. noņemt, padarīt neskaidru vai mainīt jebkuru TopoDati pakalpojumu sniegšanas noteikumu punktu vai jebkādas saites uz šiem noteikumiem, vai paziņojumus par tiem, kā arī jebkādus paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citām īpašumtiesībām;
  6. veikt jebkādas neatbilstošas vai nelikumīgas darbības vai tādas darbības, ar kurām tiek pārkāptas citu personu tiesības (tostarp personu konfidencialitātes, publicitātes un intelektuālā īpašuma tiesības).
 3. Faktiskie apstākļi; riska uzņemšanās. Izmantojot pakalpojuma TopoDati karšu datus, norādes un citu saturu, var izrādīties, ka faktiskie apstākļi atšķiras no kartē un saturā redzamajiem rezultātiem, tāpēc pieņemiet lēmumus patstāvīgi, jo jūs pats esat atbildīgs par pakalpojuma TopoDati izmantošanu. Jūs vienmēr esat atbildīgs par savu rīcību un tās sekām.
 4. Jūsu saturs pakalpojumā TopoDati. Attiecībā uz saturu, ko augšupielādējat, iesniedzat, glabājat, sūtat vai saņemat pakalpojumā TopoDati, ir spēkā TopoDati vispārējie noteikumi, tostarp licence, kas aprakstīta sadaļā “Jūsu saturs mūsu pakalpojumos”. Tomēr saturs, kas joprojām tiek lokāli glabāts jūsu ierīcē (piemēram, lokāli glabāts KML fails), netiek augšupielādēts vai iesniegts uzņēmumam TopoDati, tādējādi šī licence uz to neattiecas.
 5. Valsts iestāžu pilnvaroti lietotāji. Ja izmantojat mūsu Pakalpojumus, pārstāvot valsts iestādi, ir spēkā tālāk minētie noteikumi.
  1. Mūsu Pakalpojumu izmantošana valsts iestādēs. Vispārējo noteikumu sadaļu “Mūsu Pakalpojumu izmantošana uzņēmējdarbības mērķiem” pilnībā aizstāj tālāk esošā sadaļa.

“Ja izmantojat mūsu Pakalpojumus, pārstāvot valsts iestādi, šī iestāde piekrīt šiem noteikumiem. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, noteikumi vai privilēģijas un imunitāte, šī iestāde aizsargās uzņēmumu TopoDati un tā partnerus, amatpersonas, pārstāvjus un darbiniekus un nepieprasīs atlīdzību no tiem saistībā ar pretenzijām, darbībām vai procedūrām, kas izriet no Pakalpojumu izmantošanas vai šo noteikumu pārkāpumiem vai ir saistītas ar tiem, tostarp atbildību vai atlīdzību par pretenzijām, zaudējumiem, lēmumiem, tiesas izdevumiem un juridiskajām nodevām.”

 1. Reglamentējošie tiesību akti.

Šī Līguma/noteikumu darbību, interpretāciju un saistību izpildi regulē Latvijas Republikas tiesību akti bez atsauces uz tiesību kolīziju un visi strīdi, kas izriet no šī Līguma vai Pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

Konfidencialitātes politika

Mūsu pakalpojumus var izmantot daudz un dažādos veidos — lai meklētu un kopīgotu informāciju vai izveidotu jaunu saturu. Tā kā esat mūsu pakalpojumu lietotājs, mēs vēlamies skaidri izklāstīt, kā mēs izmantojam informāciju un kā jūs varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

Mūsu konfidencialitātes politikā tiek skaidrots:

 • Kādu informāciju un kāpēc mēs apkopojam.
 • Kā mēs izmantojam šo informāciju.
 • Mūsu piedāvātās iespējas, tostarp iespējas piekļūt informācijai un to atjaunināt.

Uzņēmumam TopoDati rūp jūsu konfidencialitāte, tāpēc neatkarīgi no tā, vai esat jauns vai pieredzējis TopoDati lietotājs, lūdzu, veltiet laiku, lai iepazītos ar mūsu praksi.

Apkopotā informācija

Mēs apkopojam noteiktu informāciju, lai visiem saviem lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus, — sākot ar tādu pamatlietu noteikšanu kā jūsu lietotā valoda un beidzot ar daudz sarežģītākiem jautājumiem.

Mēs apkopojam informāciju tālāk norādītajos veidos:

 • Jūsu sniegtā informācija. Piemēram, mūsu pakalpojumu izmantošana paredz, ka jums ir jāreģistrējas TopoDati. Reģistrējoties jums būs jānorāda sava personas informācija — vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml. (šī informācija tiks glabāta jūsu kontā).
 • Informācija, ko iegūstam, kad lietojat mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat.

Apkopotās informācijas izmantošana

Informāciju, ko apkopojam no saviem pakalpojumiem, izmantojam, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un lai aizsargātu uzņēmumu TopoDati un mūsu lietotājus.

Mūsu piedāvātajos pakalpojumos, kuriem nepieciešams TopoDati konts, mēs varam izmantot vārdu, kuru jūs norādījāt, reģistrējot savu TopoDati profilu. Turklāt, lai mūsu pakalpojumos jūs varētu izmantot vienu un to pašu vārdu, mēs varam aizstāt vārdus, kas iepriekš tikuši saistīti ar jūsu kontu.

Kad sazināties ar TopoDatiem, mēs saglabājam jūsu saziņu, lai palīdzētu jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem.

Informācija, ko apkopojam, izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus, tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un vispārējo pakalpojumu kvalitāti.

Pirms informācijas izmantošanas tādam mērķim, kas nav minēts šajā konfidencialitātes politikā, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

Pārredzamība un izvēle

Lietotājiem ir dažādas konfidencialitātes prasības. Mūsu mērķis ir skaidri norādīt, kādu informāciju mēs apkopojam, lai jūs varētu veikt pamatotu izvēli par apkopotās informācijas izmantošanu. Varat veikt tālāk norādītās darbības.

 • Izmantojot pakalpojumu TopoDati vadības panelis, varat pārskatīt un kontrolēt noteiktu veidu informāciju, kas saistīta ar jūsu kontu.

Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana

Neatkarīgi no tā, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, mūsu mērķis ir nodrošināt jums piekļuvi savai personas informācijai. Ja šī informācija nav pareiza, mēs cenšamies to ātri atjaunināt vai dzēst — ja vien mums šī informācija nav jāsaglabā likumīgiem uzņēmējdarbības vai tiesiskiem nolūkiem. Pirms jūsu personiskās informācijas atjaunināšanas mēs varam jūs lūgt verificēt savu identitāti.

Mēs varam noraidīt pieprasījumus, kuri nepamatoti bieži atkārtojas, kuriem nepieciešams pārmērīgs tehniskais ieguldījums (piemēram, izstrādājot jaunu sistēmu vai būtiski mainot esošo praksi), kuri apdraud citu personu konfidencialitāti vai kuru izpilde būtu ārkārtīgi nepraktiska (piemēram, pieprasījumi saistībā ar informāciju, kas tiek glabāta dublējumu sistēmās).

Piekļuve informācijai un tās labošana tiek nodrošināta bez maksas, izņemot gadījumus, kad tas prasītu pārmērīgas pūles. Mūsu mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc pēc informācijas dzēšanas no mūsu pakalpojumiem var paiet zināms laiks, līdz šo datu liekās kopijas tiks izdzēstas no mūsu aktīvajiem serveriem.

Mūsu kopīgotā informācija

Mēs izpaužam personas informāciju uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām ārpus uzņēmuma TopoDati tikai tālāk minētajos gadījumos.

 • Ja jūs tam piekrītat

Mēs izpaužam personas informāciju uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām ārpus uzņēmuma TopoDati tikai tad, ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu. Lai mēs varētu kopīgot sensitīvu personas informāciju, nepieciešama jūsu atļauja.

 • Ārējai apstrādei

Mēs varam nodot personas informāciju saviem saistītajiem uzņēmumiem vai citām uzticamām juridiskām vai fiziskām personām, lai tās apstrādātu šo informāciju mūsu uzdevumā, ņemot vērā mūsu norādījumus un atbilstoši mūsu konfidencialitātes politikai, kā arī ievērojot jebkurus citus atbilstošus konfidencialitātes un drošības pasākumus.

 • Tiesiskiem mērķiem

Mēs kopīgojam personas informāciju ar uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām ārpus uzņēmuma TopoDati tikai tad, ja esam pārliecināti, ka piekļuve informācijai, šīs informācijas lietošana, saglabāšana vai atklāšana ir pamatoti nepieciešama, lai:

 • ievērotu jebkādu piemērojamo likumdošanu, normatīvos aktus, tiesvedības procesu vai izpildāmas valdības prasības;
 • īstenotu piemērojamos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, tostarp izmeklētu iespējamos pārkāpumus;
 • atklātu, novērstu vai citādi risinātu problēmas saistībā ar krāpšanu, drošību vai tehniskiem jautājumiem;
 • aizsargātu no kaitējuma uzņēmuma TopoDati, lietotāju vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai drošību atbilstoši likumdošanā noteiktajam vai atļautajam.

Mēs varam kopīgot personu neidentificējošu informāciju gan publiski, gan ar saviem partneriem. Piemēram, varam kopīgot informāciju publiski, lai parādītu mūsu pakalpojumu lietošanas vispārīgās tendences.

Ja uzņēmums TopoDati būs iesaistīts uzņēmumu apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, mēs turpināsim nodrošināt jebkādas personas informācijas konfidencialitāti un pirms šādas informācijas nodošanas vai atšķirīgas konfidencialitātes politikas piemērošanas informēsim par to saistītos lietotājus.

Informācijas drošība

Mēs smagi strādājam, lai aizsargātu uzņēmumu TopoDati un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi mūsu rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu. Tiek veikti atbilstoši pasākumi.

Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika

Mūsu konfidencialitātes politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums TopoDati.

Izmaiņas

Šī konfidencialitātes politika var laiku pa laikam mainīties. Mēs neierobežosim jūsu tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez jūsu nepārprotamas piekrišanas. Visas konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem paziņojums par konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts pa e-pastu). Turklāt konfidencialitātes politikas iepriekšējās versijas tiks saglabātas arhīvā, lai jūs varētu tās pārskatīt.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDU

liaa