Augsti detalizētas topogrāfiskās informācijas uzturēšanas platforma - modernākais datu uzturēšanas un informācijas aprites rīks!
Māris Krievs
Valdes loceklis

ADTI darbu iesniegšana

TopoWEB.lv platformai jāspēj nodrošināt, ka pēc darbu pārbaudes un tās apstiprināšana sistēmai jāspēj apstrādāt un saglabāt datus.

 1. Platforma nodrošina Mērniecības jomas uzņēmumu piekļuvi portālam.
 2. ADTI darbu iesniegšanas laikā ir nodrošinam mērnieku sertifikātu pārbaudi, vai atbilstoši uzrādītais mērnieks ir ar atbilstošu, spēkā esošu sertifikātu, attiecīgajā jomā.
 3. Sistēma spēj reģistrēto un sagatavoto darba datus importēt datu bāzē un uzglabāt datu versijas. Gan iesniegto failu, gan datus datu bāzē.
 4. Iesniegt var gan dgn, dwg formāta failus, kā arī papildus failus, ja tādi ir nepieciešami datu izvērtēšanā. 
 5. Saņemam un spējam pārbuadīt informāciju ar VZD zīmogotu failu datni esošo kadastra informāciju.

ADTI iesniegto darbu pārbaudes prasības

TopoWEB.lv platforma nodrošina iespēju iesniegto darbu reģistrāciju

 1. Serviss nosaka iesniegtā darba atrašanās vietu – Pašvaldības teritoriju. Ja iesniegtie dati atrodas ārpus Pašvaldības teritorijas, to parāda. Darbus aptur.
 2. Ja nepieciešams, Valsts zemes dienesta izsniegtās un informācijas un ADTI darbā esošās informācijas salīdzināšana, salīdzinot, kādas ir izmaiņas ADTI darbā, ar nosacījumu, ka informācija ADTI darbā drīkst būt mazāk nekā VZD failā.
 3. Atrod un uzrāda ADTI darbu specifikācijai neatbilstošu datu informāciju – līmeņos atrodošās informācijas atbilstība normatīvajiem aktiem. Piemēram, bet ne tikai – līniju biezumi, krāsa.
 4. Pēc iespējām ir norāda:
  1. ADTI darba kļūdas, kas ir saistītas ar datu savstarpējo saistību un to aprakstiem, piemēram , bet ne tikai – ēkas atrašanās vieta un ēkas cokola augstuma atzīmes.
  2. ADTI darbā esošās pazemes informācijas salīdzināšana un norādīšana ar datu bāzē esošas informācijas salīdzināšanu – norādot paziņojumā par datu bāzē esošo komunikāciju neesamību darbā.

ADTI darbu reģistrācija/ievietošana datu bāzē

TopoWEB.lv spēj nodrošināt, ka pēc darbu pārbaudes un to apstiprināšanas dati tiek ievadīti datu bāzē automātiski.

 1. Dati tiek reģistrēti un parakstīti ar elektronisko zīmogu, kuru nodrošina – Latvijas valsts un televīzijas centrs (eParaksts risinājums).
 2. Spēj reģistrēto un sagatavoto darba datus ievieto datu bāzē un uzglabāt datu versijas. Šim process notiek automatizēti, neiesaistot cilvēku resursus datu ievietošanai datu bāzē.
 3. Spēj pati datus nosūtīt Valsts zemes dienestam, novietojot datus pēc to ievietošanas datu bāzē ne vēlāk kā 24 stundās.
 4. Pašvaldības darbiniekiem un mērniekiem ir nodrošināta piekļuve 24×7.
 5. Datu importēšanai datu bāzē ir redzama un datētam ar precīziem laikiem, kad darbs ir uzsākts un pabeigts.
 6. Datu ievadīšnaas pamatprincps- topogrāfija aizvieto datus, izpildmērījumi papildina datus.

ADTI darbu datu atkal izmantošana

Automatizēti- datu izsniegšana failu viedā, wms/wfs, karšu pārlūks

TopoWEB.lv spēj nodrošināt ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc datu ievietošanas datu bāzē datu atkal izmantošanā wms servisa veidā

TopoWEB.lv platformai spēj nodrošināt ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc datu ievietošanas datu bāzē, iegūt datus failu veidā Topo500 nomenklatūras noteiktās lapās VZD serverī.

TopoWEB.lv platformai spēj nodrošināt ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc datu ievietošanas datu bāzē, iespēju iegūt datus failu veidā Topo500 nomenklatūras noteiktās lapās Pašvaldības serverī.

Kā uzsākt darbu

Papildus prasības TopoWEB.lv platformai

TopoWEB.lv spēj darboties 5 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas – sadaļās par darbu iesniegšanu, izsniegšanu tas ir:

 1. lv platforma spēj importēt esošos datus – *.dgn Planšetu veidā, atbilstoši ADTI Topo500 karšu lapu nomenklatūrai.
 2. lv platformai spēj sakārtot *.dgn Planšetu veidā, atbilstoši ADTI Topo500 karšu lapu nomenklatūrai, ja kādi dati nav ievietoti planšetē – 5 dienu laikā.

TopoWEB.lv platformai 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas – sadaļā –datu sagatavošana VZD un Pašvaldības serveros:

 1. Atskaites grāmatvedības vajadzībā
 2. Atskaites VZD vajadzībā
 3. Atskaites pašvaldību vajadzībā (līdz 3 gabaliem, atbilstoši sistēmā esošo datu apjomam)
 4. VZD FTP datu novietošanas savienojums (pēc piekļuves rekvizītu saņemšanas)
 5. Pašvaldības FTP datu novietošanas risinā
Dalīties ar lapas saturu