Līnijām

Cellēm

Tekstiem

Slāņa nosaukumu

Slāņa nosaukumu

Slāņa nosaukumu

Krāsu (CAD vidē)

Krāsu (CAD vidē)

Krāsu (CAD vidē)

Objekta apzīmējumu

Objekta apzīmējumu

Objekta apzīmējumu

Elementa tipu

Elementa tipu

Elementa tipu

Līnijas stila nosaukumu

Simbola nosaukumu

Teksta stilu (fonts, lielums, novietojums)

Platumu

Platumu

Platumu

  1. Atrod/norāda/dzēš neatļautos slāņu nosaukumus
  2. Automātiski salabo līniju, tekstu un ceļļu kļūdas
  3. Salabo “IsAnotation” vērtību cellēm, tekstiem, līnijām (pamatojoties uz VZD vēstuli), kas nodrošina datnes pārlūkošanu/rediģēšanu mērogos 1:250, 1:500 un 1:1000 ar funkciju, kura ir iestrādāta CAD programmu datnē, kuru bezmaksas nodrošina VZD
  4. Nav līniju tipa ierobežojumi (pamatojoties uz VZD vēstuli)
  5. Nav tekstu tipa ierobežojumi (pamatojoties uz VZD vēstuli)