ATVK Validation (Teritorijas pārbaude)

Ģeogrāfiskā novietojuma pārbaude. Pārbauda, vai iesniegtais darbs atrodas apkalpojamā teritroijā. Ja darbs neatrodas iesniegtajā teritorijā, tas tiek nodots atpakaļ labošanai

Cadastre validation (Kadastra datnes salīdzināšana ar inofmāciju iesniegtajā darbā)

 1. ADTI datu topoloģijas pārbaude atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.281 (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi) 78.¹ punktam.
 2. Pārbaude pamatojoties uz VZD vēstuli (Par pieprasāmo kadastra informāciju)
 3. Pārbauda, vai iesniegtais darbs satur VZD edoc informāciju negrozītā veidā. Ja darbā ir ģeometriski nepareizas robežas vai kadastra apzīmējumi, tas tiek nodots nodots atpakaļ labošanai

ADTI validation (Specifikācijas pārbaude)

 1. ADTI datu specifikācijas pārbaude atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.281 (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi) 1. pielikumam.
 2. “IsAnotation” vērtību pārbaude cellēm, tekstiem, līnijām (pamatojoties uz VZD vēstuli)
 3. Līniju tipa pārbaude (pamatojoties uz VZD vēstuli)
 4. Tekstu tipa pārbaude (pamatojoties uz VZD vēstuli)
 5. Pārbauda, vai iesniegtais darbs atbilst normatīvajos aktos noteiktajai specifikācijai. Ja darbā ir neatļauti līmeņi, vai nav atbilstoši noformēts, tas tiek nodots nodots atpakaļ labošanai

Logic validation (Loģisko elementu sasitību pārbaude darbā)

 1. ADTI datu topoloģijas pārbaude atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.281 (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi) 78. punktam.
 2. Pārbaude pamatojoties uz VZD vēstuli (Par līniju pārrāvumiem)
 3. Pārbauda, vai iesniegtais darbs atbilst normatīvajos aktos noteiktajai specifikācijai. Ja darbā ir neatļauti līmeņi, vai nav atbilstoši noformēts, tas tiek nodots nodots atpakaļ labošanai

Communication validation (Komunikāciju pārbaude failā ar esošo informāciju datu bāzē)

ADTI datu pārbaude ar datu bāzē esošo komunikāciju informāciju

 1. Pārbauda, vai iesniegtā darbā ir uzrādītas visas esošās komunikācijas. Ja darbā nav visas komunikācijas, tas tiek nodots nodots atpakaļ labošanai

Final approvement (eDoc formāta faila izvedie – elektroniskais zīmogs – darbs ir saskaņots un izsniedzams klientam.)

Gala saskaņojums, Datu imports datu bāzē. Mērniecības uzņēmums saņem saskaņotu darbu.

Import (Iesniegtais darbs ir importēts datu bāzē)

Datu nodošana Valsts zemes dienesta centralizētā datu bāzē.