ADTI pārbaudes noteikumi

ATVK Validation             

Ģeogrāfiskā novietojuma pārbaude

Cadastre validation

  1. ADTI datu topoloģijas pārbaude atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.281 (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi) 78.¹ punktam.
  2. Pārbaude pamatojoties uz VZD vēstuli (Par pieprasāmo kadastra informāciju)

ADTI validation

  1. ADTI datu specifikācijas pārbaude atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.281 (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi) 1. pielikumam.
  2. “IsAnotation” vērtību pārbaude cellēm, tekstiem, līnijām (pamatojoties uz VZD vēstuli)
  3. Līniju tipa pārbaude (pamatojoties uz VZD vēstuli)
  4. Tekstu tipa pārbaude (pamatojoties uz VZD vēstuli)

Logic validation

  1. ADTI datu topoloģijas pārbaude atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.281 (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi) 78. punktam.
  2. Pārbaude pamatojoties uz VZD vēstuli (Par līniju pārrāvumiem)

Communication validation

ADTI datu pārbaude ar datu bāzē esošo komunikāciju informāciju

Final approvement

Gala saskaņojums, Datu imports datu bāzē

Import

Datu nodošana Valsts zemes dienesta centralizētā datu bāzē