Kandavas_novads_COA_100

Teritoriālās vienības: Kandavas pilsēta, Cēres pagasts, Kandavas pagasts, Matkules pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts.

Kandavas novads ir pašvaldība Kurzemes austrumos. Kandavas novads bija pirmais novads Latvijā. Tas tika izveidots 1999. gada februārī ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 40. 2009. gada teritoriālajā reformā tika apvienoti Kandavas novads, Vānes pagasts un Zantes pagasts, izveidojot vienotu Kandavas novadu.

Cenrādis
Saistošie noteikumi
Uz Kandavas novada mājas lapu

 

 

Projekts īstenots sadarbībā ar EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDU

liaa