Paraugi

Ko pārbauda programma

  1. Atrod/norāda/dzēš neatļautos slāņu nosaukumus
  2. Automātiski salabo līniju, tekstu un ceļļu kļūdas
  3. Salabo “IsAnotation” vērtību cellēm, tekstiem, līnijām (pamatojoties uz VZD vēstuli), kas nodrošina datnes pārlūkošanu/rediģēšanu mērogos 1:250, 1:500 un 1:1000 ar funkciju, kura ir iestrādāta CAD programmu datnē, kuru bezmaksas nodrošina VZD
  4. Nav līniju tipa ierobežojumi (pamatojoties uz VZD vēstuli)
  5. Nav tekstu tipa ierobežojumi (pamatojoties uz VZD vēstuli)

Izpilduzmērījuma plāns paraugs

Topogrāfiskais plāns paraugs

Metodiskie norādījumi šeit

MK noteikumi Nr.281 šeit

Lai atvieglotu topogrāfisko mērniecības darbu nodošanu izmantojiet bezmaksas pārbaudes programmu, tiek pārbaudīta faili gan dgn, gan dwg formātā, vai atbilst ADTI noteiktajai specifikācijai, salabotas kļūdas, kas nemaina topogrāfisko darbu būtību, atstāj apzīmētas kļūdas, kuras nav iespējams izlabot automatizēti.